Vård som räddar liv. Dygnet runt.

Östfolds nya centralsjukhus utanför Sarpsborg, sydost om Oslo, kommer att bli ett av Norges modernaste när det står färdigt. Den enorma anläggningen på 82 500 kvm motsvarar en yta av tolv fotbollsplaner och bygget är det största i hela regionen.

Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom vården i Östfold. En omstrukturering som tog sin början redan 1998 då verksamheterna på sjukhusen i Halden, Askim, Sarpsborg, Moss och Fredrikstad samordnades och planeringen för det nya centralsjukhuset inleddes. Bravida är stolta över att få vara en del av projektet, även om det innebär stora utmaningar.

Logistiken är en av de största utmaningarna på en byggarbetsplats i den här storleksordningen. Korta transporter och tillgång till material är avgörande för att montörerna ska kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt.

I snitt kommer 60-70 montörer från Bravida vara på plats men tidvis kommer bemanningen att uppgå till uppemot 100 personer. För att klara de stora resurskraven kommer fem avdelningar från Bravida att samarbeta i projektet, tre från Norge och två från Sverige. Ett unikt samarbete över landsgränserna.

Med det nya sjukhuset kommer Östfolds nära 300 000 invånare att få närmre tillgång till ett toppmodernt sjukhus med både lokala och regionala funktioner under lång tid framöver.

Bravida Fire & Securitys leverans omfattar installation av säkerhetsplattformen Bravida Integra innehållande passerkontroll, inbrottslarm, porttelefon och kameror samt person- och överfallslarm till det nya sjukhuset.


Vill du veta mer om projektet? Kontakta: Gottfrid Seidevall E-postadress:gottfrid.seidevall@bravida.se +46 8 602 30 00