Bravida installerar Facebooks datacenter i Luleå

Bravida genomför alla installationsarbeten i Facebooks nya data-center i Luleå. Uppdraget är Bravidas hittills enskilt största affär och kommer som mest att sysselsätta cirka 200 montörer och projektledare. När serverhallarna står färdiga kommer det att vara en av världens mest högteknologiska och energieffektiva datacenter, miljöcertifierade enligt LEED med kapacitet att hantera en betydande del av datatrafiken från facebookanvändare runt om i världen. Att bygga det nya datacentret är komplext i många dimensioner. Förutom de tekniska utmaningarna ställer projektets omfattning och snäva tidplan stora krav på organisation och utförande.

Ett utmanande projekt

Att framgångsrikt genomföra ett uppdrag av den här storleken kräver en stark organisation och ett nära samarbete, både internt och med externa leverantörer. Med en lång tradition av samordning och förmåga att jobba nära både beställare och leverantörer har Bravida utarbetat lösningar för allt ifrån logistiska utmaningar till fullskaletester i tidigt skede.

Därför valde Facebook Luleå och Bravida

Med 900 miljoner användare som laddar upp 300 miljoner bilder och installerar 20 miljoner applikationer varje dag, skapas ett enormt datalagringsbehov för Facebook. Ett behov som växer för varje dag.

För att hantera den enorma mängden data bygger nu Facebook ett nytt datacenter i Luleå. Två viktiga delar i beslutet att förlägga datahallen här är möjligheten att ta tillvara på det kalla klimatet i norra Sverige (genomsnitts- temperaturen i Luleå är 1,3˚ C) och att utnyttja den väl utbyggda infrastrukturen.

Med en egen utvecklad installationslösning sökte Facebook en aktör för att klara av den komplexa uppgiften att anpassa lösningen samt planera och leverera alla installationer till serverhallen. Uppdraget gick till Bravida tillsammans med NCC och två amerikanska byggbolag, där Bravida har ett helhetsansvar för installationsarbetet som omfattar projektering, planering och installation av all el, vs och ventilation samt sprinkler och brandlarm. Anläggningen kommer att bli Facebooks första datahall utanför USA och den största i sitt slag i Europa.

Bravida Fire & Security har installerat Autronicas brandlarmsystem AutroSafe 4 i datacentret. Parallellt installerar Bravida ett en mil långt brandsläckningssystem.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta: Gottfrid Seidevall E-postadress:gottfrid.seidevall@bravida.se +46 8 602 30 00