Cookies

 
Välkommen till bravidafireandsecurity.com - webbplatspolicy

Bravida Säkerhet AB uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vänligen läs denna webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna webbplatspolicy.

Allmänt om webbplatspolicyn

Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på www.bravidafireandsecurity.com får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I stycket för integritetsskydd förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, dvs. information som kan identifiera dig som användare.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på denna webbplats tillhandahålls utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier av vad slag de än må vara.

Bravida Säkerhet AB lämnar inga garantier och/eller utfästelser av något slag avseende andra webbplatser som du kan nå genom länk från denna webbplats. Dessa länkar skall endast ses som en service. Bravida Säkerhet AB kan ej kontrollera eller hållas ansvarigt för innehållet på någon sådan webbplats. Bravida Säkerhet  AB  kan ej heller ansvara för de eventuella produkter eller tjänster som erbjuds på någon sådan webbplats.
Det är även användarens ansvar att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och att tillse att vad som än används är fritt från virus, maskar, trojaner och andra föremål av destruktivt slag.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på denna webbplats kan när som helst ändras utan föregående tillkännagivande.

Bravida Säkerhet AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Bravida Säkerhet AB inte kan garantera och inte kan ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Bravida Säkerhet AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftliga godkännande från Bravida Säkerhet  AB. Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Bravida Säkerhet AB:s informationsansvarig. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats. 

Integritetsskydd

Bravida Säkerhet AB mottar och samlar in personlig information genom webbplatsen bravdiafireandsecurity.com Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.

Detta omfattar inte andra företag som Bravida Säkerhet AB inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Bravida Säkerhet AB. 
Bravida Säkerhet AB tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vi använder cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakan kallas sessionskaka. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Bravida Säkerhet AB använder sessionskakor
En sessionskaka som identifierar sessionen mellan klient och server

Vill du stänga av användningen av kakor gör du det i inställningarna för din webbläsare.

Uppdatering av Webbplatspolicy

Bravida Säkerhet AB kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.